Filmden Resme

Çağımızda sanatçı bulduğu olanakları değerlendirdiğinde artık her şeye sahip olduğu yanılsamasına kapılabilir. Bilgisayar tüm bilgileri ayağına sermektedir. Böylece birey kendi sınırlarını zorlamaya çağırılmaktadır. Medyatik ağ ortamı ve teknoloji, Avrupa ve Amerika’da sanat üretimini durdurmuş değildir. Tam tersine modern sonrası süreçte sanat patlamaları meydana gelmiştir.
Günümüz sanatçılarından Johannes Kahrs da, teknolojinin olanaklarından faydalanmaktadır. Televizyon, video gibi alternatif teknik ve malzemeleri kullanır. Kahrs’ın çalışmalarında ortaya çıkan yapı medya ve sinema tarihinin yaratılarından yararlanma şeklinde kendini gösterir.
Televizyonun işlerliğine göndermede bulunarak “Televizyon dünyadır,” diyen Baudrillard tüketim toplumundaki enformasyon, gösterge ve imaj bolluğuna dikkat çekerken; bu bolluğun, bizim göstergeleri bir anlatının ardışıklıklarını oluşturacak şekilde birbirine zincirleme yeteneğimizi dumura uğrattığını savunur. Bizler artık imajların akışındaki yoğunlukları yüzeysel olarak yaşamaktan zevk alıyoruz.
Yaşadığımız çağın, görsel bilgilendirme ağırlıklı olmasının getirdikleri, bu çağda yapılacak sanat yapıtlarına da direk yansıyacaktır. Her şeyin televizyon görüntülerine dayandırıldığı internet ve televizyondan elde ettiğimiz görüntüler artık resim sanatının da konusu olabilmektedir. Artık resim, doğadaki bir görüntüye ilişkin algılarımız değil, televizyondaki görüntünün etkisini barındırabilecek hale gelmiştir.

Bu noktada Johannes Kahrs da disiplinlerarası olanakları kendi düşünsel kaygılarıyla bütünleştirerek şaşırtıcı sonuçlara gitmekte ve enformatik dönemin sunduğu tüm olanakları harmanlayan yeni bir estetik üzerinde durmaktadır.
Film kareleri uyarlamalı resimlerinde efektleri gözlemlemesi, görseli son derece ekran estetiği doğasına uygun resmedebilişini sağlarken resimlerinde kullanmayı tercih ettiği malzeme yağlı boya gibi klasik resim malzemesidir.
Kahrs’ın film karelerinden yapılmış resimleri, dondurulmuş film karesinin hareketli durağanlığını, resmin durağanlığı içinde bir hareket halinde yansıtması açısından oldukça başarılıdır.
Sinema yeni ve diğerlerinden farklı bir sanat olmakla birlikte diğer sanatların her birine özgü görünümlerin kimilerini benimsemiştir. Bunun gibi resim sanatı da sinemadan etkilenmiştir.