"JULIEN PACAUD"Fransız illüstrator Julien Pacaud'un diğer çalışmarını aşağıdaki sitelerden izleyebilirsiniz:

"LUC TUYMANS"
1958 Belçika'da doğan sanatçı çalışmalarında, resim ve fotoğraf arasındaki ilişkiyi inceler.Film,video,tv ve ya fotoğraflardan aldığı imgeleri tuvale aktarırken Tuymans'ın
amacı, giderek bu imgeden uzaklaşmaktır.
Sanatçıya ilişkin karanlık yapıyı ortaya çıkararak,insana ait acıyı bize hissettirmeye çalışmaktadır.Ortaya çıkardığı travmatik,belli belirsiz imgeler,geçmişte tanıdığımız birinin yüzünü,bir olayı hatırlamaya çalıştığımız zaman belleğin müsade ettiği kadar gözümüzün önüne gelen görüntüleri anımsatır.