Sharpie music video


İki kardeş, David Brewis (vokal, gitar) ve Peter Brewis�e (davul) ek olarak, Andrew Moore�un (klavye, bas) katılımıyla oluşan Field Music�e, konserlerde sıklıkla Maximo Park bateristi Tom English eşlik ediyor. Peter Brewis�in de, The Futureheads�in ilk bateristi olduğunu hatırlatırsak, sanırım bu çarpık ilişkiler hakkında yeterli bilgiyi vermiş oluruz.